Onderwijs

Ter lering ende vermaak

Stichting Vissers in Verzet beoogt jongeren en ouderen bewust te maken van de waarde van vrijheid middels film en theater. De voorstelling draait om het collectief verzet van de vissers uit Bunschoten-Spakenburg. De diepere laag is om herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden en daarmee te investeren in de democratische waarden en normen van onze jeugd én van volwassenen alsook om slachtoffers te herdenken en te gedenken.

De moraal van het theaterstuk is eenvoudig. Het is van belang dat verzet wordt geboden tegen onderdrukking en/of aantasting van democratische principes dan wel de rechtstaat als deze in het geding is. Tevens wordt met het theaterstuk de herinnering aan verzetsdaden tijdens WOII in leven gehouden, worden slachtoffers herdacht, wordt lering getrokken en de vrijheid gevierd.

Leerkrachten en docenten

Leerkrachten en docenten krijgen een innovatieve “leermethode” aangereikt waarmee ze invulling kunnen geven aan burgerschapsvorming in het curriculum. Leerlingen leren zich met de opbrengsten van dit project te verdiepen in onze vaderlandse geschiedenis, verhalen te vertellen, samen te werken en zichzelf te presenteren in voorstellingen. Juist door leerlingen (zelf) te laten nadenken over de gevolgen van ondemocratische werkingsprincipes beklijft dat beter in hun ontwikkelproces tot (jong)volwassenen en worden ze meer weerbaar voor inperking daarvan. Dat kan ook betrekking hebben op pesten, racisme en/of (gender)ongelijkheid.

Tegelijkertijd biedt het concept ook andere gemeenten of historische verenigingen handvatten voor soortgelijke producties. Het betreft dan niet het Spakenburgse verhaal, maar een ander lokaal verhaal dat in samenwerking met lokale belanghebbenden aan onze jeugd en aan iedereen kan worden verteld.